Bank hüququ, Çində

maliyyə institutları və ya banklar təklif verə bilərlər xidmətlərin ödənilməsi almağa pul əmanətləri və kreditlər vermək, əhaliyəBizim əməl norma və qaydaları ilə bağlı düzlük, bərabərlik, bitərəflik həyata keçirilməsi zamanı biznes, dövlət və ya xüsusi müştərilər, həm xarici investorların, həm olacaq hüquqlarını müdafiə və təhlükəsizlik əmanətçilərin. Bizim tutduğu əsas prinsipləri ilə bağlı azadlıq nəticəyə depozitlər və imtina edə bilər, müəyyən yoxlamalar ayrı-ayrı idarələrin və ya təşkilatların, əgər bu, qanunla nəzərdə bu məsələdə. Təsis edə bilər münasib pul yazılarda adətən edin müvafiq müddəaları olmadan həbs hesabları və maliyyə alətləri. Müvafiq müddətə qanun layihəsinin qəbul edilməsi və qeydlər, mühasibat kitablar mövcud olmalıdır ictimaiyyət üçün.

Digər tərəfdən, bu, yaxşıdır, bilmək üçün, ola bilər ki predmeti fərdi araşdırmalar və ya pul köçürmələri, əgər müəyyən və ya göstərilən qanun bu məsələ ilə bağlı. Açılış şirkətinin Çində çətin ola bilər, çünki o, daxildir, belə mürəkkəb prosedurlar.