keyfiyyətləri yaxşı bir vəkil - bu keyfiyyətlər yaradır təsiri