Necə qaytarmaq on üç faiz alınması mənzil. Vergi çıxılmasına alarkən mənzilin