Qeydiyyat, boşanma Çinüzərində hüququ olduğu yer daimi ev sahiblik

daxili sakinləri və planlaşdırır boşanma iddiası aça könüllü getmək lazımdır və yerinə rəsmiləşdirilməsi üzrə nikahın qeydiyyatı orqanı var kionlardan birinin qeydə alınmış Haqqında saziş boşanma olmalıdır rekord niyyəti. hər iki tərəf haqqında könüllü boşanma və konsensus məsələləri üzrə uşaqların tərbiyəsi. əmlakın və məsuliyyət.