Tanınması əmanətin mülkiyyət və etibarnamə ilə münasibətlər. Hüquqi İnformasiya İnstitutu