Tanınması əmanətin mülkiyyət və etibarnamə ilə münasibətlər. Hüquqi İnformasiya İnstitutuməqsədləri üçün bərqərar olmasından, hansı yolla vəsait mülkiyyətidir hər sahibi müəyyən edilə bilər azn qismən və ya faiz əsasında Bu edilə bilər, hər hansı bir yol onu göstərir ki, harada vasitələrinin mülkiyyətçisi ilə qarışdırılır digər vasitələrlə saxlanılan qapalı potensialının və onun bir hissəsi yerləşir depozitlər bir və ya bir neçə sığorta olunan kredit təşkilatları olmadan ayrılması, sahibinin sığortalanmış etiraf iddia sığorta müdafiəsinə əsaslanan münasibətlərdə etibarlı, yalnız əgər bu əlaqələr birbaşa deyil açıqlanır yolu ilə konkret istinadlar"bölməsində depozit hesabları, uçot"(müəyyən vBelə münasibətləri daxildir, lakin ilə məhdudlaşmır, münasibətlər iştirakı ilə vəkil edilmiş şəxsin agent, vəkil, qəyyum, və doğru yola uyğun olan pul vəsaiti daxilolmaları. Birbaşa göstərişlər nə hesab edir idarə olunmasında heç də az hallarda kifayət qədər göstərir olması münasibətlər Bu istisna olmaqla tətbiq edilə bilər, məsələn, harada depozit hesabı, adı və ya qeydiyyatdan onu göstərir ki, hesabı tutulur depozitar, adı, firma və ya şirkət, kimin biznes keçirilməsindən ibarətdir depozitləri və qiymətli kağızları-birinin ardınca. açıqlamalıdır mövcudluğu münasibətlərin bilər ki, xidmət etmək üçün əsas, əlavə sığorta (o cümlədən istisna nəzərdə tutulmuş və ya xəstəlik aparılır vicdanla və zamanı adi kommersiya əməliyyatları, əmanətçi və ya şəxs və ya hüquqi şəxs saxlamaq üçün belə bir qeyd üçün əmanətçinin. Depozit hesablarında olduğu bir neçə səviyyəsi etibarlı münasibətlər, iki üsulu var ödəmək məntəqələrində (B) və (B) bu bölmədə əldə etmək üçün, sığorta ödənişi üçün açıqlanması, hər bir səviyyədə, adı(adları) və faiz(ci) şəxsin(şəxslərin) adından partiyanın müvafiq səviyyədə fəaliyyət göstərir. Aşkar varlığını əlavə səviyyəsi etibarlı münasibətlərin qeydlər aparılır ki, vicdanla və zamanı adi kommersiya əməliyyatları, tərəflərin sonrakı səviyyələrdə və açıqlayır, hər birinin səviyyəsi adı(adları) və faiz(ci) şəxsin(şəxslərin) onun adından partiyası bu səviyyədə yerləşir idarə başqaları üçün, əgər, mümkün varlığı, bu cür münasibətlər özünü göstərir hansısa əvvəlki səviyyədə zəncir. bu, təsdiq dövriyyə depozit sertifikatı, mümkündür sövdələşmə layihə, son kassir və ya işçinin çek, çek razılaşma razılaşma, sövdələşmə yol çekləri, akkreditiv və ya digər alət tanıyır sahibi belə depozit öhdəliyi üçün bütün məqsədləri haqqında iddia sığortalanmış əmanətlərin qədər eyni dərəcədə, sanki onun adını tanıyır olması bu cür cihazlar üçün bütün məqsədləri haqqında iddia sığortalanmış əmanətlərin qədər eyni dərəcədə, əgər onların adı(adları) və maraq(s) açıldı kimi əmanətçilər bu zaman belə bir iddia üçün əmanətlərin sığortalanan hissəsinin, əgər başqa ödənilir, təsis icrası və çatdırılması müəyyən edilir formaları. İradə tanıyır, bu cür depozit müəssisələri daşınması belə əşyaların sahibləri üçün onun üçün agent kimi belə sahiblərinin məqsədləri üçün qəbul tapşırıq.